Upravit možností cookies

Montáž zastřešení


Zastřešení od nás odjíždí ve smontovaném stavu na kolejích. Na Vás je pouze připevnit kolejiště dle návodu níže.


Upozornění:


1. Dodržujte posloupnost jednotlivých kroků – nadstavené koleje připevněte k zemi a teprve po upevnění nasuňte moduly.


2. Nejdůležitější je vždy dodržet vnitřní šíři mezi kolejemi (venkovní se neměří).


Montáž


1. Koleje jsou nejdelší délky 6 m, pro nadstavení použijeme nerezové tyčinky o průměru 4 mm. Cca polovinu tyčinek zasuneme do jedné strany kolejí a následně prodlužovací konec kolejí zasuneme na druhou polovinu tyčinek (viz foto).


Spojování kolejí zastřešení 1 Spojování kolejí zastřešení 2 Spojování kolejí zastřešení 3

2. Koleje rozmístíme kolem bazénu tak, aby tenké strany kolejnic směřovaly dovnitř do bazénu. Širší strany, tedy nášlapy, budou umístěné na vnější straně.


Orientace kolejí Orientace kolejí 2

3. Změříme vnitřní šíři mezi kolejnicemi minimálně na 4 místech, tak, aby nedošlo ke svírání nebo rozevírání kolejí. Dále změříme úhlopříčky, které se musí shodovat. Koleje montujeme dle vnitřní šíře. Tento rozměr je klíčový pro montáž a je nutné jej dodržet po celé délce kolejí. Při nedodržení vnitřní šíře hrozí zadrhávání, nesnadné otevírání/zavírání a případné mechanické poškození zastřešení. Vnitřní šíře se měří od „hliníku k hliníku“.


Rozmístění kolejí Rozmístění kolejí 2

4. Provrtáme kolejnice a beton 8mm vrtákem, a to 5 cm od kraje mezi nášlapem a kolejí (viz foto). Poté každých cca 150 cm vrtáme šrouby jen do krajních kolejí (tedy jen 2 šrouby co 150 cm). Šrouby před navrtáním rozpočítejte a rovnoměrně rozprostřete po celé délce kolejí. Rozpětí 150 cm je pouze orientační.


Vrtání koleje Vrtání koleje

5. Do provrtaných děr vložíme hmoždinky a následně kolejnice přišroubujeme.


6. Zasuneme moduly od nejmenšího po největší.


7. Na konce kolejnic přišroubujeme ukončovací dorazové šroubky a záslepky.


Plastové  záslepky a dorazy

8. Moduly roztáhneme nad bazén, obkreslíme aretaci, moduly odsuneme a vyvrtáme dodaným vrtákem 5,5 mm. Následně zasuneme moduly mimo bazén a také obkreslíme a vyvrtáme aretaci.


Aretace modulů


- Napište nám